Skip to content

เอกสารเพื่อการเรียนรู้ : อาเซียน ASEAN

29, มกราคม, 2012

ตอนที่ 1 ความสาคัญและความเป็นมาของประชาคมอาเซียน

ตอนที่ 2 คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน

ตอนที่ 3 แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน

ตอนที่ 4 แนวทางการจัดการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน

คูมือการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ อาเซียน

ASEAN Community game

การศึกษา : การสร้างประชาคมอาเซียน 2558

5 ความเห็น
 1. ถ้าต้องการเอกสารส่วนใดเพิ่ม เขียนข้อเสนอแนะไว้นะครับ
  จะได้ Upload เพิ่มให้นะครับ
  เพื่อการปรับปรุง Blog ให้ดียิ่งขึ้น

 2. ดาลุน permalink

  ขอบคุณค่ะท่าน

 3. น้องวรรณ permalink

  เป็นพระคุณอย่างสูง

 4. นิรนาม permalink

  ขอขอบพระคุณอย่างสูง ขอนำไปใช้สอนเด็กๆ ในโรงเรียน อยากให้มีแบบฝึกเกี่ยวกับอาเซียน

 5. jeerawan permalink

  ขอแบบฝึกอาเซียนค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: